O kancelarii

Komornik Sądowy Paweł Tomczak wykonuje czynności egzekucyjne na terenie całego kraju, z zastrzeżeniem treści art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Specyfiką działania kancelarii jest wykonywanie w szerokim zakresie terenowych czynności egzekucyjnych w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika, bądź w miejscu położenia majątku dłużnika, w porach dnia zapewniających skuteczność tychże czynności.

W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych Komornik Sądowy Paweł Tomczak korzysta z dostępu do poniższych systemów:

 

  Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach.
     
  System umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, w ramach poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Dostęp do systemu obejmuje przesyłanie zapytań i odbieranie w formie elektronicznej odpowiedzi w zakresie ustalonym przez wierzyciela lub komornika. W przypadku zlecenia przez wierzyciela poszukiwania majątku dłużnika zgodnie z art. 797′ kpc komornik wykona zapytanie obejmujące wykaz banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych (wykaz banków).
Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym może indywidualnie określić banki, do których ma zostać wysłane zapytanie (wykaz wszystkich banków wraz z cenami za zapytanie)
     
  Komornik wykonuje zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korzystając z elektronicznej platformy ZUS-PUE.
     
  Elektroniczne postępowanie upominawcze – komornik prowadzi postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuły wykonawcze wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
     
     
     
     

Dzięki wykorzystaniu tychże baz danych oraz w oparciu o nabyte doświadczenie zawodowe, podejmowane czynności w skuteczny sposób prowadzą do ujawnienia poszukiwanego majątku dłużnika.